Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Video

 Παρουσίαση στα τοπικά ΜΜΕ της διακρατικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Verso Project

Παρουσίαση

Συνοπτική παρουσίαση στα Αγγλικά του Verso Project

Παρουσίαση Verso Project

logo-euΤο VERSO χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος INTERREG IVC. Το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθάει τις περιφέρειες της Ευρώπης να συνεργαστούν για την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στους τομείς της καινοτομίας, της οικονομίας της γνώσης, του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. 302 εκατ. ευρώ είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση έργων, αλλά και ένας πλούτος γνώσεων και πιθανές λύσεις είναι επίσης διαθέσιμα στους υπεύθυνους χάραξης περιφερειακής πολιτικής.

Joomla templates by Joomlashine